Dekk Institute

Porovnávané datasety

Údaje pre rok

Korelácia medzi datasetmi

Vyberte datasety

Vývoj javov v rámci SR

Vyberte datasety
Máte nápad na zlepšenie, alebo ste našli chybu? Napíšte nám.

Partneri projektu:

Active Citizens FundKonrad Adenauer StiftungFérová Nadácia O2AI-Maps

Projekt Slovensko v dátach: podpora občianskej spoločnosti a demokratických inštitúcií prostredníctvom dátovej analýzy je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.